Produkter

 • Natursteinskaier
 • Betongkaier
 • Trekaier
 • Støttemurer
 • Trapper

Andre tjenester

 • Kaibygging
 • Forskaling og armering i sjø
 • Vedlikehold av kai og mur
 • Vedlikehold av grunnmur på eldre naust
 • Stål og sveising
 • Dykkertjenester
 • Montering og forankring
 • Arbeidsbåt og transport
 • Utlegging av kabel/vannledning
 • Peling av søyler
 • Sertifisert sveising

Vi bruker armert betong som fyll bak natursteinsmuren for å hindre utvasking, og for å styrke natursteinskaien. Betongkaiene armeres i henhold til norsk standard.

Ta kontakt pr telefon 911 27 300 eller mail jarle@oskai.no for å få oppgitt pris på våre produkter og tjenester. Du kan også sende din forespørsel via vårt kontaktskjema.